Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
203
We
erg
ave
fu
ncti
es
 en
 b
ew
erki
ng va
op
na
men
6
U kunt alle beelden, opgeslagen op uw SD geheugenkaart, één voor 
één in een diavoorstelling weergeven. 
Stelt in hoe opnamen worden weergegeven tijdens een diavoorstelling. 
1
Selecteer [Diavoorstelling] in het menu [Q Weergeven 1] 
en druk op de vierwegbesturing (5). 
Het scherm voor het opgeven van instellingen voor de diavoorstelling 
wordt weergegeven. 
2
Gebruik de vierwegbesturing (23) 
om een item te selecteren dat u wilt 
wijzigen. 
U kunt de volgende instellingen wijzigen. 
Continue weergave van beelden
Instelling van de weergave van de diavoorstelling
Onderdeel
Beschrijving
Instelling
Weergaveduur
Selecteer een 
weergavetijd voor de 
opnamen. 
3sec (standaardinstelling)/
5sec/10sec/30sec
Schermeffect
Stel een overgangseffect 
in dat wordt getoond als 
van de ene naar de andere 
opname wordt gegaan.
OFF (UIT) 
(standaardinstelling)/
Vervagen/Vegen/Lijnen
Weergeven 
herhalen
Stel in of de 
diavoorstelling opnieuw 
begint nadat de laatste 
opname is weergegeven.
P
 (standaardinstelling)/O
MENU
OK
ġ
ġ
OK
OK
Weergaveduur
Weergaveduur
3sec
3sec
Diavoorstelling start
Diavoorstelling start
Starten
Starten
Schermeffect
Schermeffect
Weergeven herhalen
Weergeven herhalen
K-30_OPM_DUT.book  Page 203  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM