Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
204
We
erg
ave
fu
ncti
es
 en
 b
ew
erki
ng va
op
na
me
n
6
3
Druk op de vierwegbesturing (5) en selecteer een te wijzigen 
instelling met de vierwegbesturing (23) terwijl u op de 
4
knop drukt. 
1
Selecteer [Starten] in Stap 2 bij p.203, en druk op de 4 knop. 
Of, selecteer u (Diavoorstelling) in het palet van 
de weergavestand en druk op de 4 knop. 
Het startscherm wordt weergegeven 
en de diavoorstelling start. 
Beschikbare bewerkingen
2
Druk op de vierwegbesturing (3). 
De diavoorstelling eindigt en de enkelbeeldstand verschijnt weer. 
Nadat de diavoorstelling is geëindigd, keert de camera terug naar 
de enkelbeeldstand, tenzij u op de vierwegbesturing (3) drukt. 
De diavoorstelling starten
4
-knop
Last een pauze in of hervat de weergave. 
Vierwegbesturing (4)
Weergeven van het vorige beeld. 
Vierwegbesturing (5)
Weergeven van het volgende beeld. 
Bij video wordt het eerste beeldje weergegeven; na het verstrijken van het 
interval wordt het tweede beeldje weergegeven. Als u een video als zodanig 
wilt afspelen tijdens een diavoorstelling, drukt u bij weergave van het eerste 
beeldje op de 4 knop. De diavoorstelling wordt hervat zodra het afspelen 
van de video klaar is. 
Starten
Starten
K-30_OPM_DUT.book  Page 204  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM