Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
205
We
erg
ave
fu
ncti
es
 en
 b
ew
erki
ng va
op
na
men
6
U kunt gemaakte opnamen tijdens het afspelen roteren. 
Als u de camera zo instelt dat de opnamen tijdens het maken ervan 
opgeslagen worden met rotatie-informatie, zelfs als u opnamen maakt met 
de camera in verticale stand, wordt de verticale positiesensor geactiveerd, 
en kunnen de opnamen in de juiste richting weergegeven worden.
De rotatie-informatie van een opname kunt u wijzigen met behulp van 
onderstaande procedure.
1
Selecteer het beeld dat u wil roteren bij de enkelbeeldstand 
en druk op de vierwegbesturing (3). 
Het weergavepalet verschijnt. 
2
Selecteer s (Beeldrotatie) met de vierwegbesturing 
(2345) en druk op de 4 toets. 
De geselecteerde opname wordt geroteerd in stappen van 90° en de vier 
miniaturen worden weergegeven. 
Roteren van beelden
• Als [19. Rotatie-info opslaan] in het menu [A Pers.instelling 3] is ingesteld op 
[Uit], dan wordt de rotatie-informatie bij het maken van opnamen niet 
opgeslagen. 
• Wanneer [Auto opnamerotatie] (p.198) in het [Q Weergeven 1] menu 
ingeschakeld is, worden beelden met rotatie-informatie bij de weergave 
automatisch geroteerd. 
• U kunt de rotatie-informatie van de opname niet wijzigen in de volgende 
situaties. 
• als de opname beveiligd is
• wanneer de “tag” met rotatie-informatie van de opname niet met de 
opname is opgeslagen
• als [Auto opnamerotatie] (p.198) van het [Q Weergeven 1] menu 
uitgeschakeld is 
• Videobestanden kunnen niet geroteerd worden. 
K-30_OPM_DUT.book  Page 205  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM