Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
207
We
erg
ave
fu
ncti
es
 en
 b
ew
erki
ng va
op
na
men
6
Wissen van Meerdere Opnamen
U kunt meerdere opgeslagen opnamen in één keer wissen. Let op dat 
gewiste opnamen niet meer kunnen worden teruggehaald. 
U kunt meerdere opgeslagen opnamen in één keer wissen. 
1
Draai de e-knop op de achterzijde (S) naar links (naar f) 
in de enkelbeeldstand. 
Het scherm met 9 miniaturen wordt getoond (standaardinstelling).
2
Druk op de U/i knop. 
Het scherm voor selectie van te wissen opnamen wordt weergegeven. 
3
Selecteer de te wissen beelden. 
Beschikbare bewerkingen
Geselecteerde opnamen wissen
• Beveiligde opnamen kunnen niet worden geselecteerd. 
• U kunt maximaal 100 opnamen tegelijkertijd selecteren. 
Vierwegbesturing 
(2345)
Verplaatst het selectiekader. 
4
-knop
Bevestigt/annuleert de beeldkeuze. 
E-knop aan de 
achterzijde (S)
Toont het geselecteerde beeld in de enkelbeeldstand 
wanneer naar rechts gedraaid; keert terug naar 
samengevatte weergave wanneer naar links gedraaid.
Draai de e-knop aan de voorzijde (R) voor het 
weergeven van de vorige of volgende opname. 
MENU
OK
Wissen
Wissen
K-30_OPM_DUT.book  Page 207  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM