Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
208
We
erg
ave
fu
ncti
es
 en
 b
ew
erki
ng va
op
na
me
n
6
4
Druk op de U/i knop. 
Het scherm voor bevestiging van het wissen verschijnt. 
5
Selecteer [Kiezen & wissen] met de vierwegbesturing (23) 
en druk op de 4 toets. 
De geselecteerde opnamen worden gewist. 
1
Draai de e-knop aan de achterzijde (S) twee kliks naar links 
(richting f) in de enkelbeeld weergave.
Het scherm Mapweergave wordt weergegeven.
2
Druk op de U/i knop.
Het scherm voor bevestiging van het wissen verschijnt.
3
Selecteer [Wissen] met de vierwegbesturing (23) en druk op 
de 4 toets.
De geselecteerde map en alle opnamen in de map worden gewist.
Het bevestigingsscherm wordt getoond als er beveiligde opnamen zijn. 
Gebruik de vierwegbesturing (23) voor het selecteren van [Alles 
wissen] of [Alles handhaven] en druk op de 4 knop. [Alles wissen] 
verwijdert alle opnamen inclusief de beveiligde opnamen, terwijl [Alles 
handhaven] alleen de onbeveiligde opnamen wist.
U kunt alle opnamen op de SD-geheugenkaart in één keer wissen. 
1
Selecteer [Alle opnamen verwijderen] in het [Q Weergeven 1] 
menu en druk op de vierwegbesturing (5). 
Het scherm voor het wissen van alle opnamen wordt weergegeven. 
Een map wissen
Alle beelden wissen
K-30_OPM_DUT.book  Page 208  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM