Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
209
We
erg
ave
fu
ncti
es
 en
 b
ew
erki
ng va
op
na
men
6
2
Selecteer [Alle opnamen verwijderen] op de vierwegbesturing 
(2) en druk op de 4 toets. 
Alle opnamen worden gewist. 
Het bevestigingsscherm wordt getoond als er beveiligde opnamen zijn. 
Gebruik de vierwegbesturing (23) voor het selecteren van [Alles 
wissen] of [Alles handhaven] en druk op de 4 knop. 
[Alles wissen] verwijdert alle opnamen inclusief de beveiligde opnamen, 
terwijl [Alles handhaven] alleen de onbeveiligde opnamen wist.
K-30_OPM_DUT.book  Page 209  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM