Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
210
We
erg
ave
fu
ncti
es
 en
 b
ew
erki
ng va
op
na
me
n
6
Opnamen verwerken
Wijzigt de opnameresolutie van een geselecteerde opname, 
slaat de opname op als nieuw bestand. 
1
Selecteer een beeld waarvan u de grootte wil veranderen 
in de enkelbeeldstand en druk op de vierwegbesturing (3). 
Het weergavepalet verschijnt. 
2
Selecteer n (Formaat wijzigen) met de vierwegbesturing 
(2345) en druk op de 4 toets. 
Het scherm voor het selecteren van de resolutie wordt geopend. 
3
Gebruik de vierwegbesturing (45) 
om de opnameresolutie te 
selecteren en druk op de 4 knop. 
U kunt een van de opnamegroottes 
kiezen, beginnen bij een maat kleiner dan 
de originele opname. 
4
Selecteer [Opslaan als] met de vierwegbesturing (23) 
en druk op de 4 toets. 
De opname met het aangepaste formaat wordt als afzonderlijk bestand 
opgeslagen. 
Wijzigen van de opnameresolutie 
(Formaat wijzigen)
• Enkel JPEG-opnamen die met deze camera gemaakt werden, kunnen 
vergroot of verkleind worden. 
• Van beelden waarvan de grootte al met deze camera werd gewijzigd 
in Z of S kan de grootte niet opnieuw worden gewijzigd. 
OK
MENU
OK
OK
Annul.
Annul.
K-30_OPM_DUT.book  Page 210  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM