Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
211
We
erg
ave
fu
ncti
es
 en
 b
ew
erki
ng va
op
na
men
6
Snijdt alleen de gewenste zone van een geselecteerd beeld uit en bewaart 
deze als een nieuw beeld.
1
Selecteer een beeld om uit te snijden in de enkelbeeldstand 
en druk op de vierwegbesturing (3). 
Het weergavepalet verschijnt. 
2
Selecteer o (Bijsnijden) met de vierwegbesturing (2345) 
en druk op de 4 toets. 
Het uitsnijkader waarmee u bepaalt welk deel u wilt uitsnijden en welke 
afmetingen dat deel krijgt, wordt weergegeven. 
3
Bepaal de grootte en de positie van 
de zone die u wil uitsnijden met het 
kader. 
Beschikbare bewerkingen
Uitsnijden van een deel van het beeld (Uitsnijden)
• Enkel JPEG-opnamen die met deze camera gemaakt werden, kunnen 
bijgesneden worden. 
• In beelden waarvan de grootte met deze camera al in Z of S werd 
gewijzigd, kunt u geen zones uitsnijden. 
Vierwegbesturing (2345)
Het uitsnijkader verplaatsen. 
E-knop aan de achterzijde 
(S)
Wijzigen van de grootte van het 
uitsnijkader. 
M
-knop
´
 Vierwegbesturing (2345)
Wijzigt de Verhouding. 
Roteert de opname van -45° tot +45°. 
m
-knop
Roteert het uitsnijdkader in stappen van 
90° (slechts wanneer het uitsnijdkader 
geroteerd kan worden). 
OK
MENU
INFO
OK
OK
Annul.
Annul.
K-30_OPM_DUT.book  Page 211  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM