Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
212
We
erg
ave
fu
ncti
es
 en
 b
ew
erki
ng va
op
na
me
n
6
4
Druk op de 4 knop. 
Het bevestigingsscherm voor opslaan verschijnt. 
5
Selecteer [Opslaan als] met de vierwegbesturing (23) 
en druk op de 4 toets. 
De uitgesneden afbeelding wordt als afzonderlijk bestand opgeslagen. 
U kunt gemaakte opnames bewerken met digitale filters. 
De volgende filters zijn beschikbaar. 
Opnamen verwerken met Digitale Filters
Filternaam
Effect
Parameter
Monochroom
Maakt een 
monochrome 
opname.
Filtereffect: OFF (UIT)/Rood/Groen/
Blauw/Infrarood filter
Kleur aanpassen (B-A): 7 niveaus
Kleurextractie
Onttrekt één of twee 
specifieke kleuren 
en maakt de rest van 
het beeld zwart/wit.
Onttrekbare kleur 1: Rood/Magenta/
Blauw/Cyaan/Groen/Geel
Onttrekbaar kleurbereik 1: 1 tot 5
Onttrokken kleur 2: OFF (UIT)/Rood/
Magenta/Blauw/Cyaan/Groen/Geel
Onttrekbaar kleurbereik 2: 1 tot 5
Speels
Voor opnamen die 
eruit zien alsof ze zijn 
gemaakt met een 
speelgoedcamera.
Schakeringsniveau: OFF (UIT)/Laag/
Medium/Hoog
Contrast: Laag/Medium/Hoog
Kleurbreuk: Rood/Groen/Blauw/Geel
Retro
Voor ouderwets 
uitziende opnamen.
Kleur aanpassen (B-A): 7 niveaus
Beeldinkadering: Geen/Dun/
Normaal/Dik
Sterk contrast
Voor opnamen met 
een verhoogd 
contrast.
Intensiteit: 1 tot 5
K-30_OPM_DUT.book  Page 212  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM