Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
213
We
erg
ave
fu
ncti
es
 en
 b
ew
erki
ng va
op
na
men
6
Schaduw 
aanbrengen
Creëert een opname 
met donkere randen.
Schakeringstype: 4 types
Schakeringsniveau: -3 tot +3
Kleur inverteren
Keert de kleuren van 
de opname om.
UIT/AAN
Kleur
Legt een kleurfilter 
over de opname.
Kleur: Rood/Magenta/Blauw/Cyaan/
Groen/Geel
Kleurdichtheid Licht/Normaal/Donker
Tintuitbreiding
Creëert een beeld 
met een uniek 
contrast.
Zwak/Normaal/Sterk
Schetsfilter
Maakt een opname 
die oogt alsof deze 
met een potlood is 
getekend.
Contrast: Zwak/Normaal/Sterk
Schetseffect: UIT/AAN
Aquarel
Voor opnamen die 
geaquarelleerd lijken.
Intensiteit: Zwak/Normaal/Sterk
Verzadiging: OFF (UIT)/Zwak/
Normaal/Sterk
Pastel
Voor opnamen die 
eruit zien alsof ze zijn 
getekend met krijt.
Zwak/Normaal/Sterk
Posterisatie
Reduceert de toon 
van de opname 
zodanig dat een 
opname wordt 
gecreëerd die oogt 
alsof die met de hand 
is getekend.
Intensiteit: 1 tot 5
Miniatuur
Een deel van de 
opname onscherp 
maken om een 
miniatuur na te 
bootsen.
In-Focus vlak: -3 t/m +3
In-Focus breedte: Smal/Gemiddeld/
Breed
Hoek In-Focus vlak: Zijkant/Verticaal/
Positieve helling/Negatieve helling
Contrast: Zwak/Normaal/Sterk
Filternaam
Effect
Parameter
K-30_OPM_DUT.book  Page 213  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM