Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
215
We
erg
ave
fu
ncti
es
 en
 b
ew
erki
ng va
op
na
men
6
2
Selecteer D (Digitaal filter) met de vierwegbesturing 
(2345) en druk op de 4 toets. 
Het scherm voor selectie van een filter verschijnt. 
3
Gebruik de vierwegbesturing 
(2345) om een filter te kiezen. 
U kunt het effect van het geselecteerde 
filtereffect met het achtergrondbeeld 
controleren.
U kunt een andere opname selecteren 
door aan de e-knop aan de voorzijde 
(R) te draaien. 
Ga verder naar Stap 7 als u geen 
parameters wilt wijzigen. 
4
Druk op de M knop. 
Het scherm om de parameters aan te passen verschijnt. 
5
Gebruik de vierwegbesturing (23) 
om een parameter te selecteren en 
de vierwegbesturing (45) om de 
waarde te wijzigen. 
6
Druk op de 4 knop.
Opnieuw verschijnt het scherm dat werd weergegeven in stap 3.
7
Druk op de 4 knop. 
Het bevestigingsscherm voor opslaan verschijnt. 
OK
MENU
INFO
MENU
100-0001
100-0001
OK
OK
Stoppen
Stoppen
Aanp. parameter
Aanp. parameter
Monochroom
Monochroom
MENU
OK
100-0001
100-0001
Annul.
Annul.
Rood
Rood
OK
OK
K-30_OPM_DUT.book  Page 215  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM