Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
216
We
erg
ave
fu
ncti
es
 en
 b
ew
erki
ng va
op
na
me
n
6
8
Gebruik de vierwegbesturing (23) 
voor het selecteren van [Extra 
filter(s) toepassen] of [Opslaan als], 
en druk op de 4 knop. 
Selecteer [Extra filter(s) toepassen] als u 
extra filters op dezelfde opname wilt 
toepassen. Opnieuw verschijnt het 
scherm dat werd weergegeven in stap 3.
Indien u [Opslaan als] hebt geselecteerd, wordt het met de filter bewerkte 
beeld opgeslagen als een nieuw beeld. 
Neemt de filtereffecten over van een geselecteerd beeld en past hetzelfde 
filtereffect toe op andere beelden. 
1
Selecteer een met filter bewerkt beeld in de enkelbeeldstand. 
2
Selecteer D (Digitaal filter) in het palet van de weergavestand 
en druk op de 4 knop. 
3
Selecteer [Filtereffecten opnieuw 
maken] met de vierwegbesturing 
(23) en druk op de 4 toets. 
De filtereffecten die voor de 
geselecteerde opname gebruikt zijn, 
verschijnen. 
U kan tot 20 filters toepassen op hetzelfde beeld, inclusief een digitale filter, 
gebruikt tijdens het maken van de opname (p.178). 
Filtereffecten kopiëren
MENU
OK
OK
OK
Extra filter(s) toepassen
Extra filter(s) toepassen
Verdergaan met filters select.?
Verdergaan met filters select.?
Annuleren
Annuleren
Opslaan als
Opslaan als
MENU
OK
OK
OK
Digitaal filter toepassen
Digitaal filter toepassen
Filtereffecten opnieuw maken
Filtereffecten opnieuw maken
Oorspr. opname zoeken
Oorspr. opname zoeken
K-30_OPM_DUT.book  Page 216  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM