Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
217
We
erg
ave
fu
ncti
es
 en
 b
ew
erki
ng va
op
na
men
6
4
Druk op de M  knopom de 
details van de parameters weer te 
geven. 
U kunt de filterparameters controleren. 
Druk op de 3 knop om terug te gaan 
naar het vorige scherm.
5
Druk op de 4 knop. 
Het scherm voor selectie van opnamen verschijnt. 
6
Selecteer met de e-knop aan de 
voorzijde (R) een beeld waarop 
u dezelfde filtereffecten wil 
toepassen en druk op de 4 toets. 
U kunt alleen opnamen selecteren die 
nog niet met een filter zijn bewerkt. 
Het bevestigingsscherm voor opslaan 
verschijnt. 
7
Selecteer [Opslaan als] met de vierwegbesturing (23) en 
druk op de 4 toets. 
De met de filter verwerkte opname wordt opgeslagen als een nieuwe 
opname. 
Als u [Oorspr. opname zoeken] hebt geselecteerd in Step 3, kunt u het 
originele beeld, vóór de toepassing van de digitale filter, opvragen. Als het 
originele beeld niet meer op de SD geheugenkaart staat, verschijnt het bericht 
[Originele opname zonder toegepast digitaal filter niet gevonden]. 
OK
MENU
INFO
MENU
100-0001
100-0001
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
10.
10.
11.
11.
12.
12.
13.
13.
14.
14.
15.
15.
16.
16.
17.
17.
18.
18.
19.
19.
20.
20.
OK
OK
Details
Details
Onderst dig filters vorige
Onderst dig filters vorige
opname opnieuw toepassen
opname opnieuw toepassen
MENU
OK
100-0001
100-0001
OK
OK
Opname bewerken met
Opname bewerken met
digitaal filter
digitaal filter
K-30_OPM_DUT.book  Page 217  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM