Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
20
Voordat u de came
ra gaat gebruiken
1
Hier ziet u welke onderdelen gebruikt worden en hoe ze werken in 
opnamestand.
Als de aansluitingsklepjes niet goed gesloten zijn, dan zullen de stof- en 
waterbestendige kwaliteiten van de camera niet effectief zijn.
Opnamestand
De standaard fabrieksinstelling voor elk onderdeel wordt hier uitgelegd, 
maar sommige onderdelen hebben meerdere functies en de werking 
ervan is afhankelijk van de geselecteerde instelling. 
d
e
f
7
0
3
a
1
6
g
h
2
5
4
8
9
b
c
K-30_OPM_DUT.book  Page 20  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM