Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
218
We
erg
ave
fu
ncti
es
 en
 b
ew
erki
ng va
op
na
me
n
6
Voeg een aantal opnamen samen en toon ze als een indexafdruk. U kunt 
de camera de op te nemen opnamen laten selecteren, of u kunt de op 
te nemen opnamen voor de indexafdruk selecteren. De opnamen worden 
willekeurig, of op bestandsnummer, afhankelijk van de geselecteerde lay-
out, gesorteerd. 
1
Druk op de vierwegbesturing (3) in de enkelbeeldstand. 
Het weergavepalet verschijnt. 
2
Selecteer p (Index) met de vierwegbesturing (2345) 
en druk op de 4 toets. 
Het Instelling Index scherm verschijnt. 
3
Druk op de vierwegbesturing (5) 
en selecteer een lay-out met 
de vierwegbesturing (23) terwijl 
u op de 4 knop drukt. 
U kunt kiezen uit o (Thumbnail), 
p
(Square), q (Random1), 
r
(Random2), s (Random3) 
of p (Bubble).
Opnamen worden bij o weergegeven op basis van het 
bestandsnummer (vanaf het laagste nummer), en worden bij andere 
layouts in willekeurige volgorde weergegeven.
4
Selecteer [Opnamen] met de vierwegbesturing (23) en druk 
op de vierwegbesturing (5). 
Meerdere opnamen samenvoegen (Index)
Annul.
Annul.
OK
OK
Een indexbeeld maken
Een indexbeeld maken
Lay-out
Lay-out
Opnamen
Opnamen
Achtrgrd.
Achtrgrd.
Selectie
Selectie
MENU
OK
K-30_OPM_DUT.book  Page 218  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM