Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
219
We
erg
ave
fu
ncti
es
 en
 b
ew
erki
ng va
op
na
men
6
5
Selecteer het aantal opnamen met de vierwegbesturing (23) 
en druk op de 4 knop. 
U kunt 12, 24 of 36 opnamen selecteren. 
Wanneer het aantal opgeslagen beelden lager is dan het aantal 
geselecteerde beelden, zullen lege ruimten verschijnen wanneer [Lay-
out] ingesteld is op o en sommige beelden kunnen worden verdubbeld 
voor andere lay-outs. 
6
Selecteer [Achtrgrd.] met de vierwegbesturing (23) en druk 
op de vierwegbesturing (5). 
7
Kies de achtergrond met de vierwegbesturing (23) en druk 
op de 4 knop. 
U kunt kiezen uit een witte en een zwarte achtergrond. 
8
Selecteer [Selectie] met de vierwegbesturing (23) en druk op 
de vierwegbesturing (5). 
9
Gebruik de vierwegbesturing (23) om een selectietype 
te selecteren en druk op de 4 knop. 
10
Selecteer [Een indexbeeld maken] met de vierwegbesturing 
(23) en druk op de 4 toets. 
De indexopname wordt gemaakt en er wordt een bevestigingsscherm 
weergegeven. 
u
Auto
Uit alle opgeslagen opnamen worden automatisch 
opnamen gekozen. 
w
Manueel
Laat u beelden selecteren die u in het indexbeeld wil 
opnemen. Indien w is geselecteerd, verschijnt 
[Selec. opname(n)] en wordt u naar het 
beeldselectiescherm geleid. 
x
Mapnaam
Kiest beelden automatisch uit de geselecteerde 
map. Indien x is geselecteerd, verschijnt [Een 
map select.] en wordt u naar het mapselectiescherm 
geleid. 
K-30_OPM_DUT.book  Page 219  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM