Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
220
We
erg
ave
fu
ncti
es
 en
 b
ew
erki
ng va
op
na
me
n
6
11
Selecteer [Opslaan] of [Opnieuw sorteren] met de 
vierwegbesturing (23) en druk op de 4 toets.
Nadat de indexopname is opgeslagen, keert u terug naar de 
weergavestand en wordt de indexopname weergegeven. 
Opslaan
Bewaart het indexbeeld als een P (3072×2048) 
en C bestand. 
Opnieuw 
sorteren
Selecteert opnieuw de beelden die in het indexbeeld zullen 
worden opgenomen en geeft een nieuw indexbeeld weer. 
Indien echter een if o geselecteerd is voor [Lay-out], 
dan wordt dit niet weergegeven. 
Het maken van een indexopname kan enige tijd in beslag nemen. 
K-30_OPM_DUT.book  Page 220  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM