Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
221
We
erg
ave
fu
ncti
es
 en
 b
ew
erki
ng va
op
na
men
6
Ontwikkeling van RAW-beelden
U kunt genomen RAW-beelden in JPEG-beelden omzetten en als nieuwe 
bestanden opslaan. 
1
Selecteer een RAW-beeld in de enkelbeeldstand en druk op 
de vierwegbesturing (3). 
Het weergavepalet verschijnt. 
2
Selecteer h (RAW-ontwikkeling) met de vierwegbesturing 
(2345) en druk op de 4 toets. 
Het scherm voor selectie van een ontwikkelmethode wordt 
weergegeven. 
3
Selecteer [Eén opname 
ontwikkelen] met de 
vierwegbesturing (23) 
en druk op de 4 toets. 
De in het afbeeldingsbestand opgeslagen 
parameters verschijnen. 
Ga verder naar Stap 6 als u geen 
parameters wilt wijzigen. 
Er zijn geen opnamen die verwerkt kunnen worden, wordt [Er kan geen 
opname worden bewerkt] weergegeven.
U kunt alleen RAW-opnamen bewerken die zijn gemaakt met deze camera. 
RAW-opnamen en JPEG-opnamen gemaakt met andere camera’s, kunnen 
met deze camera niet worden bewerkt. 
Eén RAW-opname ontwikkelen
MENU
OK
OK
OK
Eén opname ontwikkelen
Eén opname ontwikkelen
Meerdere opnamen ontwikkelen
Meerdere opnamen ontwikkelen
K-30_OPM_DUT.book  Page 221  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM