Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
222
We
erg
ave
fu
ncti
es
 en
 b
ew
erki
ng va
op
na
me
n
6
4
Gebruik de vierwegbesturing (23) 
om een parameter te kiezen die u 
wilt wijzigen. 
U kunt een andere opname selecteren 
door aan de e-knop aan de voorzijde 
(R) te draaien. 
U kunt de volgende parameters wijzigen. 
*1 Selecteer de JPEG-resolutie volgens de verhouding.
5
Wijzig de waarde met de vierwegbesturing (45). 
Voor Opname-instellingen en Objectiefcorrectie drukt u op de 
vierwegbesturing (5) en selecteert u een item met de vierwegbesturing 
(23).
Voor Aangepaste Opname en Witbalans drukt u op de vierwegbesturing 
(5) voor het weergeven van het instellingenscherm.
Parameter
Waarde
Pagina
Opname-instell. fotos'
Aspectverhouding (K/J/I/L), 
JPEG-resolutie 
, JPEG-kwaliteit, 
Kleurruimte
Objectiefcorrectie
Vervormingscorrectie/Laterale 
Chromatische Aberattie Correctie (Dit 
kan alleen geselecteerd worden voor 
opnamen die met een compatibel 
objectief gemaakt zijn. (p.284))
Aangepaste opname
Helder/Natuurlijk/Portret/Landschap/
Levendig/Schitterende kleur/Gedempt/
Bleach Bypass/Diapositieffilm/
Monochroom/Cross-processing
Witbalans
F
/G/H/^/JD/JN/JW/ JL/
I
/L/f/K/K
Gevoeligheid
-2,0 t/m +2,0
Ruisond. hoge ISO-wrd Uit/Auto/Zwak/Normaal/Sterk
Schaduwcorrectie
Uit/Auto/Zwak/Normaal/Sterk
MENU
OK
100-0001
100-0001
Opname-instell. foto's
Opname-instell. foto's
K-30_OPM_DUT.book  Page 222  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM