Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
223
We
erg
ave
fu
ncti
es
 en
 b
ew
erki
ng va
op
na
men
6
6
Druk op de 4 knop. 
Het bevestigingsscherm voor opslaan verschijnt. 
7
Selecteer [Opslaan als] met de vierwegbesturing (23) 
en druk op de 4 toets. 
Het RAW-beeld wordt ontwikkeld en opgeslagen als een nieuw JPEG-
beeld. 
8
Selecteer [Doorgaan] of [Einde] met de vierwegbesturing 
(23) en druk op de 4 toets. 
Selecteer [Doorgaan] om andere opnamen te bewerken. Opnieuw 
verschijnt het scherm dat werd weergegeven in stap 4. 
U kunt meerdere RAW-opnamen ontwikkelen met dezelfde instellingen. 
1
Selecteer [Meerdere opnamen ontwikkelen] in Stap 3 on p.221 
en druk op de 4 toets. 
Beelden worden weergegeven in [4 Miniatuurweergave], 
[9 Miniatuurweergave], [16 Miniatuurweergave] of 
[36 Miniatuurweergave] (de weergavestijl die als laatste 
geselecteerd werd). 
2
Selecteer de RAW-beelden die u wil ontwikkelen. 
Beschikbare bewerkingen
Meerdere RAW-opnamen ontwikkelen
Vierwegbesturing 
(2345)
Verplaatst het selectiekader. 
4
-knop
Bevestigt/annuleert de beeldkeuze. 
E-knop aan de 
achterzijde (S)
Toont het geselecteerde beeld in de enkelbeeldstand.
Draai de e-knop aan de voorzijde (R) voor het 
weergeven van de vorige of volgende opname. 
K-30_OPM_DUT.book  Page 223  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM