Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
224
We
erg
ave
fu
ncti
es
 en
 b
ew
erki
ng va
op
na
me
n
6
3
Druk op de M knop. 
Het scherm voor bevestiging van het ontwikkelen verschijnt. 
4
Selecteer [Opnamen ontwikkelen 
zoals gemaakt] of [Opnamen 
ontwikkelen met aangepaste 
instell.] met de vierwegbesturing 
(23) en druk op de 4 toets. 
Selecteer, om parameters te wijzigen, 
[Opnamen ontwikkelen met aangepaste 
instell.]. 
5
Stel de [JPEG-resolutie] en de 
[JPEG kwaliteitsniveau] in met de 
vierwegbesturing (2345). 
Als [Opnamen ontwikkelen zoals 
gemaakt] geselecteerd is in Stap 4, 
selecteert u W, X, Y of Z voor 
[JPEG-resolutie].
Als [Opnamen ontwikkelen met 
aangepaste instell.] geselecteerd is, kijkt u bij p.222 voor het wijzigen van 
andere parameters. Alle opnamen worden met dezelfde instellingen 
ontwikkeld.
6
Druk op de 4 knop. 
Het bevestigingsscherm voor opslaan verschijnt. 
7
Selecteer [Opslaan als] met de vierwegbesturing (23) en 
druk op de 4 toets. 
De geselecteerde RAW-beelden worden ontwikkeld en opgeslagen als 
nieuwe JPEG-beelden. 
MENU
OK
OK
OK
Opnamen ontwikkelen
Opnamen ontwikkelen
zoals gemaakt
zoals gemaakt
Opnamen ontwikkelen
Opnamen ontwikkelen
met aangepaste instell.
met aangepaste instell.
MENU
OK
JPEG-resolutie
JPEG-resolutie
K-30_OPM_DUT.book  Page 224  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM