Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
225
We
erg
ave
fu
ncti
es
 en
 b
ew
erki
ng va
op
na
men
6
De camera aansluiten op 
een audiovisueel toestel
U kunt de camera aansluiten op een tv of ander toestel en de opnamen 
daar weergeven. 
U kunt de camera aansluiten op een toestel met een video-aansluiting. 
Gebruik de optionele AV-kabel I-AVC7. 
1
 Zet het audiovisuele apparaat en de camera uit. 
2
Open de aansluitingsklep van de camera en sluit de AV-kabel 
aan op de VIDEO/PC-uitgang. 
3
Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de inputterminal 
van het AV toestel. 
4
Zet het audiovisuele apparaat en de camera aan. 
De camera wordt ingeschakeld in de videostand en de cameragegevens 
worden weergegeven op het scherm van het aangesloten AV-apparaat. 
• Voor een AV toestel met meerdere video input terminals, moet u de 
handleiding van het toestel raadplegen en een geschikte video inputterminal 
kiezen om de camera aan te sluiten. 
• Het verdient aanbeveling om de optionele netvoedingsadapterset te 
gebruiken als u van plan bent de camera langere tijd te gebruiken. 
De camera aansluiten op een video-aansluiting
K-30_OPM_DUT.book  Page 225  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM