Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
226
We
erg
ave
fu
ncti
es
 en
 b
ew
erki
ng va
op
na
me
n
6
Wanneer de verblijfplaats ingegeven wordt bij de oorspronkelijke instelling 
(p.65), wordt het formaat van de video output overeenkomstig die regio 
ingesteld. Afhankelijk van het land of de regio kan het dat de beelden niet 
worden weergegeven in het ingestelde formaat van de video output. 
Als dit gebeurt, moet u de instelling wijzigen. 
1
Selecteer [Interface-opties] in het [R Instellen 2] menu, 
en druk op de vierwegbesturing (5). 
Het scherm [Interface-opties] verschijnt. 
2
Selecteer [Video uit] met de vierwegbesturing (23) en druk 
op de vierwegbesturing (5). 
3
Selecteer [NTSC] of [PAL] met de vierwegbesturing (23) 
en druk op de 4 toets. 
4
Druk twee keer op de knop 3. 
Het scherm dat werd weergegeven voordat u het menu-item 
selecteerde, wordt opnieuw weergegeven.
• U kunt het volume op de camera niet regelen terwijl de camera op een AV 
toestel aangesloten is. Regel het volume op het AV toestel. 
• Films worden in mono geluid afgespeeld. 
• Beelden worden met een normale resolutie uitgevoerd, ongeacht de 
resolutie die door het AV toestel wordt ondersteund. Om HD video uit te 
voeren, zet u de beelden over op een computer en speelt u ze daar op af. 
Het video-uitgangsformaat instellen
Het video-uitgangsformaat is afhankelijk van de regio. Als u [Tijdinstelling] 
instelt bij de instelling voor wereldtijd (p.231) op X (Bestemmingstijd), zal de 
instelling voor video-uitvoer wijzigen naar het video-uitvoerformaat voor die 
woonplaats of bestemming geselecteerd kunnen worden. 
K-30_OPM_DUT.book  Page 226  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM