Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
Voordat u de came
ra gaat gebruiken
1
21
1
m
 (Belichtingscorrectie) knop
Indrukken om de waarden voor 
belichtingscorrectie in te stellen 
Draai om de instelling te wijzigen aan 
de e-knop (S) op de achterzijde 
terwijl u de u op de knop m drukt.
2
d
 (Groen) knop
Druk in om de aan te passen waarden 
te resetten.
3
Ontspanknop
Indrukken om opnamen te maken. 
4
Hoofdschakelaar
Bewegen om de camera uit en aan 
5
e-knop aan de voorzijde (R)
Hiermee wordt de ingestelde waarde 
gewijzigd. 
U kunt het menu wijzigen indien een 
menuscherm getoond wordt. (p.43)
6
Ontgrendelknop voor objectief
Indrukken om een objectief te 
7
Functiekiezer
Hiermee wordt de opnamemodus 
8
E
 (Uitklappen Flitser) schakelaar
Indrukken om de ingebouwde flitser 
uit te klappen. (p.77)
9
V
/Y knop
U kunt aan deze knop een functie 
toewijzen. (p.185)
0
Schakelaar scherpstelstand
Hiermee wordt de scherpstelmodus 
a
U
/i (Live weergave) knop
Hiermee wordt de Live Weergave 
Hiermee wordt de opname tijdens 
Instant Review verwijderd. (p.72)
b
M
 knop
Hiermee wordt het bedieningspaneel 
Druk twee maal om het type informatie 
in standbymodus te wijzigen. (p.29)
c
E-knop aan de achterzijde (S)
De sluitertijd, het diafragma, 
de gevoeligheid en de 
belichtingscorrectie instellen. (p.101)
U kunt de instellingen wijzigen indien 
het bedieningspaneel panel getoond 
U kunt het menu wijzigen indien een 
menuscherm getoond wordt. (p.43)
d
=
/L knop
U kunt met deze knop scherpstellen 
op het onderwerp of de 
belichtingswaarde vergrendelen. 
e
Q
 (Weergeven) knop
Hiermee wisselt u naar de 
afspeelstand. (p.78)
f
4
 knop
Druk tijdens weergave van 
het bedieningspaneel of een 
menuscherm op deze knop om het 
geselecteerde item te bevestigen. 
Als zowel [Actief AF-gebied] en 
[Contrast-AF] ingesteld zijn op 
[Selecteren], drukt u op deze knop 
voor het activeren of deactiveren 
van het autofocus (AF) punt of gebied. 
Als de camera in \ stand is of als 
de focus vergrendeld is tijdens de Live 
Weergave, drukt u op deze knop om 
de afbeelding op de monitor te 
g
Vierwegbesturing (2345)
Weergeven van het Gevoeligheid/
Witbalans/Flitsermodus/
Besturingsmodus instellingenmenu. 
Als het bedieningspaneel of een 
schermmenu wordt weergegeven, 
verplaatst u de cursor of wijzigt u 
een gewenste item met de 
vierwegbesturing. 
h
3
 knop
Hiermee wordt het 
[A Opnamemodus 1] menu (p.83) 
getoond. Druk, terwijl een 
menuscherm getoond wordt, 
op deze knop om terug te keren 
naar het vorige scherm. (p.42)
K-30_OPM_DUT.book  Page 21  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM