Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
228
An
de
re in
ste
llin
gen
 wij
zig
en
7
Werken met het set-upmenu
Het menu [R Instellen] biedt u algemene camera-instellingen. 
De volgende items zijn beschikbaar in de menu’s [R Instellen 1-3]. 
Druk op de 3 knop in opname-/weergavestand, en gebruik de 
vierwegbesturing (45) of e-knop aan de achterzijde (S) voor 
het weergeven van de [R Instellen 1-3] menu's. 
Zie “De menu's gebruiken” (p.42) voor meer informatie over het werken 
met de menu's. 
Instellen van menu-items
Menu
Onderdeel
Functie
Pagina
R
1
Language/u
Wijzigt de taal waarin menu’s en 
berichten worden weergegeven.
Datum instellen
Stelt de datumindeling en de tijd in.
Wereldtijd
Toont de monitor, behalve de huidige 
locatie, ook de lokale datum en tijd van de 
opgegeven stad.
Tekstformaat
Stelt de tekstgrootte in van een item dat is 
geselecteerd in de betreffende 
menuschermen.
Geluidseffecten
Schakelt het geluidssignaal in/uit en 
wijzigt het volume hiervan.
LCD-display
Past het gidsscherm en schermkleur van 
het scherm aan.
Instellingen LCD-
display
Past de helderheid en de kleur van de 
monitor aan.
K-30_OPM_DUT.book  Page 228  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM