Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
229
An
de
re in
stell
in
gen
 wij
zig
en
7
R
2
Flikkerreductie
Vermindert schermflikkeringen door het 
instellen van de vermogensfrequentie 
die in uw regio gebruikt wordt.
Interface-optie
s
Video uit
Stelt het uitgangssignaal in bij aansluiting 
op een AV-apparaat met een video-
ingang.
USB-
aansluiting
Stelt de USB-aansluitfunctie in bij 
aansluiting op een computer.
Mapnaam
Stelt het benoemingssysteem voor 
mappen om opnamen in op te slaan, in. p.246
Nieuwe map maken Maakt een nieuwe map aan op 
de SD-geheugenkaart.
Copyrightinformatie
Sluit informatie over de fotograaf 
en copyright in Exif in.
Auto Uitsch.
Stelt de tijd in totdat de camera 
automatisch wordt uitgeschakeld.
Reset
Voert een reset uit van alle instellingen.
R
3
AA-batterij
Selecteert het type AA-batterijen dat in de 
optionele batterijhouder gebruikt wordt.
Pixeluitlijning
Brengt defecte pixels van de CMOS-
sensor in kaart en corrigeert deze.
Sensor stofvrij 
maken
Reinigt de CMOS-sensor door die te 
schudden.
Sensor reinigen
Zet de spiegel vast in de omhooggeklapte 
stand om de CMOS-sensor te kunnen 
reinigen met een blaasbalgje.
Formatteren
Formatteert een SD-geheugenkaart
Info/opties firmware Toont de firmwareversie van de camera. p.243
Menu
Onderdeel
Functie
Pagina
K-30_OPM_DUT.book  Page 229  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM