Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
230
An
de
re in
ste
llin
gen
 wij
zig
en
7
Camera-instellingen
U kunt het geluidssignaal van de camera in of uitschakelen, of het volume 
wijzigen. 
Het geluid voor de volgende items kan worden ingesteld. 
• Scherpgesteld
• AE-L (bedieningsgeluid Belichtingsgeheugen)
• Zelfontspanner
• Afstandsbediening
• One Push-bestandsformaat (gebruiksgeluid als [1x voor 
bestandsform.] is toegewezen aan de V/Y knop) 
• Gedurende 1 seconde op OK drukken. (bedieningsgeluid wanneer 
wijziging van het AF-punt ingeschakeld of uitgeschakeld is) 
1
Selecteer [Geluidseffecten] in het menu [R Instellen 1] en druk 
op de vierwegbesturing (5). 
Het scherm [Geluidseffecten 1] verschijnt. 
2
Pas het volume aan met de vierwegbesturing (45). 
Kies uit zes niveaus Met de waarde Z (0) zet u alle geluidseffecten uit. 
3
Gebruik de vierwegbesturing (23) 
voor het selecteren van een item, 
en gebruik de vierwegbesturing 
(45) voor het selecteren van O 
of P. 
Draai de e-knop aan de achterzijde (S) 
voor het weergeven van het 
[Geluidseffecten 2] scherm.
De Geluidseffecten, Datum en Tijd 
en Weergavetaal instellen 
De geluidseffecten instellen
MENU
1
2
Volume
Volume
Scherpgesteld
Scherpgesteld
AE-L
AE-L
Zelfontspanner
Zelfontspanner
Afstandsbediening
Afstandsbediening
1x voor bestandsform.
1x voor bestandsform.
Geluidseffecten
Geluidseffecten
K-30_OPM_DUT.book  Page 230  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM