Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
231
An
de
re in
stell
in
gen
 wij
zig
en
7
4
Druk twee keer op de 3 knop. 
Het scherm dat werd weergegeven voordat u het menu-item 
selecteerde, wordt opnieuw weergegeven.
De datum en tijd die ingesteld zijn in “Begininstelling” (p.65) dienen als 
datum en tijd voor uw huidige locatie. Door de bestemming [Wereldtijd] 
in te stellen kunt u de lokale datum en tijd tijdens het reizen naar het 
buitenland op het scherm tonen.
1
Selecteer [Wereldtijd] in het menu [R Instellen 1] en druk op 
de vierwegbesturing (5). 
Het scherm [Wereldtijd] verschijnt. 
2
Gebruik de vierwegbesturing 
(45) voor het selecteren van 
X
(Bestemmingstijd) of 
W
(Thuistijd) voor [Tijdinstelling]. 
De datum en tijd op het bedieningspaneel 
worden op deze instelling gebaseerd. 
3
Druk op de vierwegbesturing (3) voor het selecteren van 
[X Bestemmingstijd], en druk op de vierwegbesturing (5). 
Het [X Bestemmingstijd] scherm wordt weergegeven.
4
Selecteer met de vierwegbesturing 
(45) een plaats van bestemming. 
Draai aan de e-knop aan de achterzijde 
(S) om de regio te wijzigen.
De locatie, het tijdverschil en de huidige 
tijd van de geselecteerde stad 
verschijnen. 
De wereldtijd instellen
MENU
10:00
10:00
Wereldtijd
Wereldtijd
Tijdinstelling
Tijdinstelling
Bestemmingstijd
Bestemmingstijd
Londen
Londen
Thuistijd
Thuistijd
Amsterdam
Amsterdam
10:00
10:00
MENU
OK
Bestemmingstijd
Bestemmingstijd
Zomertijd
Zomertijd
Londen
Londen
Annul.
Annul.
OK
OK
00:00
00:00
10:00
10:00
K-30_OPM_DUT.book  Page 231  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM