Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
232
An
de
re in
ste
llin
gen
 wij
zig
en
7
5
Selecteer [Zomertijd] met de vierwegbesturing (3) 
en selecteer P of O met de vierwegbesturing (45). 
Selecteer O als zomertijd van toepassing is in de bestemming 
(Zomertijd). 
6
Druk op de 4 knop. 
De instelling bestemming wordt opgeslagen en het scherm dat in Stap 2 
werd weergegeven komt opnieuw tevoorschijn. 
7
Druk twee keer op de 3 knop. 
Het scherm dat werd weergegeven voordat u het menu-item 
selecteerde, wordt opnieuw weergegeven. 
• Zie “List met steden voor Wereldtijd” (p.233) voor steden die als woonplaats 
of bestemming geselecteerd kunnen worden.
• Selecteer [W Thuistijd] in Stap 3 om de stad en zomertijd instelling te 
wijzigen. 
• X wordt in het bedieningspaneel getoond als [Tijdinstelling] is ingesteld op 
[X Bestemmingstijd]. Tevens wijzigt de video-uitganginstelling (p.226) naar 
het video-uitgangsformaat voor die stad. 
K-30_OPM_DUT.book  Page 232  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM