Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
234
An
de
re in
ste
llin
gen
 wij
zig
en
7
De staafgrafiek van de elektronische waterpas kan in de zoeker of Live 
Weergave-scherm getoond worden. Instellen in [Elektr. waterpas] van 
het [A Opnamemodus 3] menu. 
U kunt de weergavekleur van het gidscherm, statusscherm, 
bedieningspaneel en menuselectiecursor instellen.
1
Selecteer [LCD-display] in het [R Instellen 1] menu, en druk op 
de vierwegbesturing (5).
Het [LCD-display] scherm wordt weergegeven.
2
Gebruik de vierwegbesturing (45) 
voor het selecteren van O of P 
voor [Hulpdisplay].
3
Gebruik de vierwegbesturing (23) voor het selecteren van 
[Weerg. kleur], en gebruik de vierwegbesturing (45) voor 
het selecteren van twaalf schermkleuren.
4
Druk twee keer op de 3 knop.
Het scherm dat werd weergegeven voordat u het menu-item 
selecteerde, wordt opnieuw weergegeven.
Weergave van monitor en menu’s instellen
Instellen van het scherm elektronische waterpas
P
  Toont de staafgrafiek van de elektronische waterpas niet. 
(standaardinstelling) 
O
Toont de staafgrafiek van de elektronische waterpas. 
Instellingen van het LCD-scherm
MENU
1
1
1/
125
5.6
F
LCD-display
LCD-display
Hulpdisplay
Hulpdisplay
Weerg. kleur
Weerg. kleur
K-30_OPM_DUT.book  Page 234  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM