Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
235
An
de
re in
stell
in
gen
 wij
zig
en
7
Past de helderheid en de kleur van de monitor aan. 
1
Selecteren [Instellingen LCD-display] in het menu 
[R Instellen 1] en druk op de vierwegbesturing (5). 
Het scherm [Instellingen LCD-display] verschijnt.
2
Gebruik de vierwegbesturing (23) 
voor het selecteren van 
[Helderheidsniveau], [Aanpassing: 
blauw-amber], of [Aanpassing: 
groen-magenta]. 
3
Druk op de vierwegbesturing (45) om de waarde aan te 
passen. 
Beschikbare bewerkingen
4
Druk op de 4 knop. 
Aanpassen van de Helderheid en de Kleur van de monitor
Helderheidsniveau
Wijzigt de Helderheid van de monitor (-7 tot 
+7).
Aanpassing: blauw-amber
Aanpassing van de kleurtinten tussen 
blauw (B7) en amber (A7).
Aanpassing: groen-magenta
Aanpassing van de kleurtinten tussen 
groen (G7) en magenta (M7).
E-knop aan de achterzijde 
(S)
Geeft een opname weer op de achtergrond. 
|
 knop
Reset de aanpassingswaarde naar 
de standaardinstelling. 
±0
±0
OK
MENU
Instellingen LCD-display
Instellingen LCD-display
Helderheidsniveau
Helderheidsniveau
OK
OK
Annul.
Annul.
K-30_OPM_DUT.book  Page 235  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM