Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
236
An
de
re in
ste
llin
gen
 wij
zig
en
7
5
Druk op de 3 knop. 
Het scherm dat werd weergegeven voordat u het menu-item 
selecteerde, wordt opnieuw weergegeven. 
U kunt de werking en scherminstellingen tijdens momentcontrole instellen. 
1
Selecteer [Momentcontrole] in het [A Opnamemodus 4] 
menu, en druk op de vierwegbesturing (5). 
Het scherm [Momentcontrole] verschijnt. 
2
Druk op de vierwegbesturing (5) 
en selecteer een schermtijd met de 
vierwegbesturing (23), en druk op 
de 4 knop drukt. 
3
Gebruik de vierwegbesturing (23) voor het selecteren 
van [Momentcontr. vergrot.], [RAW-data opslaan], 
[Histogramweergave] of [Licht/donker geb], en gebruik 
de vierwegbesturing (45) voor het selecteren van O of P. 
De weergave voor momentcontrole instellen
Momentcontr. 
vergrot.
U kunt het beeld op de monitor vergroten met behulp 
van de e-knop aan de achterzijde (S). (p.199)
RAW-data opslaan
Instellen of de RAW-opname opgeslagen wordt door 
op de m knop te drukken als het bestandsformaat 
van de laatst gemaakte opname JPEG is, en de 
RAW-gegevens nog in de buffer zijn. (p.79)
Histogramweergave Toont de helderheidsdistributie van een opname. 
Licht/donker geb
Lichte (overbelichte) gedeeltes knipperen rood en 
donkere (onderbelichte) gedeeltes knipperen geel. 
MENU
MENU
OK
Weergavetijd
Weergavetijd
Momentcontr. vergrot.
Momentcontr. vergrot.
RAW-data opslaan
RAW-data opslaan
Histogramweergave
Histogramweergave
Licht/donker geb
Licht/donker geb
1sec
1sec
3sec
3sec
5sec
5sec
Uit
Uit
Momentcontrole
Momentcontrole
Annul.
Annul.
OK
OK
K-30_OPM_DUT.book  Page 236  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM