Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
237
An
de
re in
stell
in
gen
 wij
zig
en
7
4
Druk twee keer op de 3 knop.
Het scherm dat werd weergegeven voordat u het menu-item 
selecteerde, wordt opnieuw weergegeven.
Stel in welke menutab als eerste op de monitor moet worden 
weergegeven als de 3 knop wordt ingedrukt.
1
Selecteer [20. Menulocatie opslaan] in het [A Pers.instelling 3] 
menu, en druk op de vierwegbesturing (5). 
Het [20. Menulocatie opslaan] scherm wordt weergegeven. 
2
Druk op de vierwegbesturing (23) om [Menulocatie resetten] 
of [Menulocatie opslaan] te selecteren en druk op de 4 knop.
3
Druk op de 3 knop. 
Het scherm dat werd weergegeven voordat u het menu-item 
selecteerde, wordt opnieuw weergegeven.
Pixeluitlijning is een functie voor het in kaart brengen en compenseren van 
CMOS-sensorpixels die defect zijn. 
Bevestig een geschikt objectief op de camera voordat u gebruik maakt van 
pixeluitlijning. 
De eerst weer te geven menutab instellen
Menulocatie resetten
Het [A Opnamemodus 1] menu ([C Video 1] 
menu in C stand, en [Q Weergeven 1] menu in 
weergavestand) wordt altijd eerst weergegeven. 
(standaardinstelling) 
Menulocatie opslaan De laatst geselecteerde menutab wordt als eerste 
weergegeven.
Corrigeren van defecte pixels in de CMOS-sensor 
(Pixeluitlijning)
K-30_OPM_DUT.book  Page 237  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM