Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
238
An
de
re in
ste
llin
gen
 wij
zig
en
7
1
Selecteer [Pixeluitlijning] in het menu [R Instellen 3] en druk 
op de vierwegbesturing (5). 
Het scherm [Pixeluitlijning] wordt weergegeven. 
2
Druk op de vierwegbesturing (2) om [Pixeluitlijning] te 
selecteren en druk op de 4 knop. 
Pixels die defect zijn, worden geregistreerd en gecompenseerd. Het 
scherm dat werd weergegeven voordat u het menu-item selecteerde, 
wordt opnieuw weergegeven. 
U kunt instellen dat de camera automatisch uitgeschakeld wordt als deze 
gedurende een bepaalde tijdsduur niet gebruikt is.
Instellen in [Auto Uitsch.] van het [R Instellen 2] menu. Selecteer [1min] 
(standaardinstelling), [3min], [5min], [10min], [30min], of [Uit]. 
• Het uitlijnen en corrigeren van defecte pixels duurt ongeveer 30 seconden. 
• Wanneer de batterijen weinig stroom bevatten, verschijnt [Onvoldoende 
batterijvermogen voor het activeren van pixeluitlijning] op de monitor. 
Plaats een volledig geladen batterij of nieuwe AA-batterijen, of maak 
gebruik van de optionele netvoedingsadapter kit. 
Batterij-instellingen
Het batterijverbruik minimaliseren
• Voer een van de volgende verrichtingen uit om de camera weer te activeren 
na automatische uitschakeling. 
• Schakel de camera uit en weer in. 
• Druk de ontspanknop tot halverwege in. 
• Druk op de Q knop, 3 knop of M knop. 
• De functie Automatisch uitschakelen werkt niet tijdens het weergeven van 
een diavoorstelling of als de camera verbonden is met een AV-toestel via een 
USB-kabel.
K-30_OPM_DUT.book  Page 238  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM