Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
239
An
de
re in
stell
in
gen
 wij
zig
en
7
Instellen van het type AA-batterijen dat in de optionele batterijhouder 
D-BH109 gebruikt wordt. De standaardinstelling is [Autodetect]. 
1
Selecteer [AA-batterij] in het [R Instellen 3] menu, en druk op 
de vierwegbesturing (5). 
Het scherm [AA-batterij] verschijnt. 
2
Gebruik de vierwegbesturing (23) 
voor het selecteren van een 
batterijtype, en druk op de 4 
knop. 
Indien ingesteld op [Autodetect], zal de 
camera automatisch het batterijtype 
herkennen dat u gebruikt.
3
Druk op de 3 knop. 
Het scherm dat werd weergegeven voordat u het menu-item 
selecteerde, wordt opnieuw weergegeven.
Het batterijtype instellen
Het batterijniveau wordt niet correct bepaald als het batterijtype dat gebruikt 
wordt, verschilt van het item dat u heeft geselecteerd heeft. Stel het correcte 
batterijtype in. Normaliter is er geen probleem bij het gebruik van [Autodetect], 
het kan echter even duren voordat het batterijtype gedetecteerd wordt. Bij lage 
temperaturen en bij het gebruik van batterijen die lang zijn bewaard moet u 
echter zelf het batterijtype instellen, zodat de camera het juiste batterijniveau 
kan bepalen. 
MENU
1 2
3
AA-batterij
AA-batterij
Autodetect
Autodetect
Lithium
Lithium
Nikkelmetaalhydride
Nikkelmetaalhydride
Alkaline
Alkaline
Einde
Einde
K-30_OPM_DUT.book  Page 239  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM