Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
240
An
de
re in
ste
llin
gen
 wij
zig
en
7
U kunt opgeven welke functie-instellingen moeten worden opgeslagen als 
de camera wordt uitgezet. U kunt de volgende functie-instellingen 
opslaan.
1
Selecteer [Geheugen] in het [A Opnamemodus 4] menu, 
en druk op de vierwegbesturing (5). 
Het scherm [Geheugen 1] verschijnt. 
Instellingen selecteren om op te slaan 
in de camera (Geheugen)
Functie
Standaard-
instelling
Functie
Standaard-
instelling
Flitsinstelling
O
Belichtingscompensatie
O
Transportstand
O
Digitaal filter
P
Witbalans
O
HDR-opname
P
Aangepaste opname
O
Display opname-info
P
Gevoeligheid
O
Display weergave-info
O
Belichtingscorrectie
O
Bestandsnummer
O
Deze instelling kan niet uitgevoerd worden als de functiekiezer ingesteld is op 
B
 of C. 
K-30_OPM_DUT.book  Page 240  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM