Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
241
An
de
re in
stell
in
gen
 wij
zig
en
7
2
Gebruik de vierwegbesturing (23) 
voor het selecteren van een item, 
en gebruik de vierwegbesturing 
(45) voor het selecteren van O 
of P. 
Draai de e-knop aan de achterzijde (S) 
voor het weergeven van het 
[Geheugen 2] scherm. 
3
Druk twee keer op de 3 knop. 
Het scherm dat werd weergegeven voordat u het menu-item 
selecteerde, wordt opnieuw weergegeven.
O
Ook als de camera wordt uitgeschakeld, blijven de instellingen 
opgeslagen. 
P
Als de camera wordt uitgeschakeld, worden de 
standaardinstellingen hersteld. 
• In [Display opname-info], u kunt instellen of u het informatietype dat getoond 
wordt in de standbystand wilt opslaan. (p.30)
• Stel [Bestandsnummer] in om O verder te gaan met vervolgnummering (vier 
cijfers) voor de bestandsnaam, zelfs als een nieuwe map aangemaakt is. 
• Bij een [Reset] van het menu [R Instellen 2] worden alle 
geheugeninstellingen teruggezet naar de standaardinstelling. (p.242)
MENU
1
2
Geheugen
Geheugen
Flitsinstelling
Flitsinstelling
Transportstand
Transportstand
Witbalans
Witbalans
Aangepaste opname
Aangepaste opname
Gevoeligheid
Gevoeligheid
Belichtingscorrectie
Belichtingscorrectie
Belichtingscompensatie
Belichtingscompensatie
P
Het statusscherm wordt altijd als eerste getoond na inschakeling 
van de camera.
O
Het scherm dat geselecteerd is in het Opname-info Weergave 
Selectiescherm (anders dan [Elektronisch kompas]) wordt getoond 
als de camera ingeschakeld wordt. 
O
Het bestandnummer van de opname die als laatste is opgeslagen 
in de vorige map wordt opgeslagen, en zelfs als een nieuwe map 
wordt gemaakt, krijgen opnamen die daarin worden opgeslagen 
een op dat nummer volgend bestandsnummer. 
P
De eerste opname die in een nieuwe map wordt opgeslagen, krijgt 
steeds het nummer 0001. 
K-30_OPM_DUT.book  Page 241  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM