Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
242
An
de
re in
ste
llin
gen
 wij
zig
en
7
Reset de instellingen die u geselecteerd heeft in het menuscherm terug 
naar de standaard waarden.
De instellingen van de richtingsknoppen en voor de items uit de menu’s 
[A Opnamemodus], [C Video], [Q Weergeven], [R Instellen] en het 
weergavepalet kunnen terug gezet worden naar de standaardwaarden. 
1
Selecteer [Reset] in het menu [R Instellen 2] en druk op de 
vierwegbesturing (5). 
Het scherm [Reset] verschijnt. 
2
Druk op de vierwegbesturing (2) om [Reset] te selecteren 
en druk op de 4 knop. 
De instellingen worden gereset. Het scherm dat werd weergegeven 
voordat u het menuitem selecteerde, wordt opnieuw weergegeven. 
De instellingen voor de items van het menu [A Pers.instelling] kunnen 
teruggezet worden naar de standaardwaarden.
1
Selecteer [Reset pers.instellingen] in het [A Pers.instelling 4] 
menu, en druk op de vierwegbesturing (5). 
Het scherm [Reset pers.instellingen] wordt weergegeven. 
De camera-instellingen resetten
U kunt de instellingen niet resetten als de functiekiezer is ingesteld op B 
of C.
Reset van de Rec. Stand-/Video-/Weergave-/Instelmenu’s
De volgende instellingen worden niet terug gezet. 
- Opgeslagen USER-stand instellingen
- Flikkerreductie
- Language/u
- Video uit
- Datum instellen
- Copyrightinformatie
- De stad en zomertijdinstellingen 
- [A Pers.instelling] menu-items
voor Wereld Tijd
Menu Persoonlijke instellingen herstellen
K-30_OPM_DUT.book  Page 242  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM