Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
244
An
de
re in
ste
llin
gen
 wij
zig
en
7
Instellingen voor Bestandsbeheer
Gebruik deze camera om (initialize) een SD-geheugenkaart te formatteren 
die nog niet op andere apparaten werd gebruikt. 
Bij formatteren worden alle opgeslagen gegevens van de SD-
geheugenkaart gewist. 
1
Selecteer [Formatteren] in het menu [R Instellen 3] en druk op 
de vierwegbesturing (5).
Het scherm [Formatteren] verschijnt.
2
Druk op de vierwegbesturing (2) 
om [Formatteren] te selecteren en 
druk op de 4 knop. 
Het formatteren begint. 
Wanneer het formatteren is afgerond, 
wordt het scherm dat werd weergegeven 
voordat u het menu-item selecteerde, 
opnieuw weergegeven. 
Een SD-geheugenkaart formatteren
• Neem de SD-geheugenkaart niet uit tijdens het formatteren. De kaart kan 
hierdoor beschadigd raken en onbruikbaar worden. 
• Bij formatteren worden alle gegevens verwijderd, beveiligde en onbeveiligde.
Als u een SD-geheugenkaart formatteert, wordt het volumelabel “K-30” aan de 
kaart toegewezen. Als deze camera op een computer wordt aangesloten, 
wordt de SD-geheugenkaart herkend als een verwisselbare schijf met de naam 
“K-30”. 
OK
Formatteren
Formatteren
Alle gegevens worden
Alle gegevens worden
Annuleren
Annuleren
Formatteren
Formatteren
gewist
gewist
OK
OK
K-30_OPM_DUT.book  Page 244  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM