Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
245
An
de
re in
stell
in
gen
 wij
zig
en
7
U kunt opnamen beveiligen zodat ze niet per ongeluk kunnen worden 
gewist. 
1
Druk op de vierwegbesturing (3) in de enkelbeeldweergave 
van de weergavestand. 
Het weergavepalet verschijnt. 
2
Druk op de vierwegbesturing (2345) om Z (Beveiligen) 
te selecteren en druk op de 4 knop. 
Het selectiescherm voor het wijzigen van instellingen wordt 
weergegeven. 
3
Gebruik de vierwegbesturing (23) 
om [Enkel beeld] of [Alle beelden] te 
selecteren en druk op de 4 knop. 
Als u [Alle beelden] heeft geselecteerd, 
ga dan verder met Stap 5.
 
4
Draai aan de e-knop aan de voorzijde (R) om een opname 
te selecteren. 
Beveiliging van opnamen tegen wissen 
(Beveiligen)
Zelfs beveiligde opnamen worden gewist wanneer de SD-geheugenkaart 
wordt geformatteerd. 
MENU
OK
OK
OK
Enkel beeld
Enkel beeld
Alle beelden
Alle beelden
K-30_OPM_DUT.book  Page 245  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM