Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
247
An
de
re in
stell
in
gen
 wij
zig
en
7
U kunt een nieuwe map aan op de SD-geheugenkaart. Er wordt een map 
aangemaakt met het nummer dat volgt op het nummer van de map die 
momenteel wordt gebruikt. De nieuwe map wordt gebruikt om opnamen 
in op te slaan vanaf de volgende opname.
1
Selecteer [Nieuwe map maken] in het menu [R Instellen 2] 
en druk op de vierwegbesturing (5). 
Het scherm [Nieuwe map maken] verschijnt.
2
Druk op de vierwegbesturing (2) 
om [Map maken] te selecteren 
en druk op de 4 knop. 
Er wordt een map met een nieuw 
nummer aangemaakt. 
Het cameratype, de opnameomstandigheden en andere informatie 
worden automatisch ingesloten in opnamen in de Exif-gegevensindeling. 
In deze Exif kunt u fotograafgegevens insluiten. 
Nieuwe mappen aanmaken
Met deze procedure kan slechts één map worden aangemaakt. U kunt niet 
meerdere lege mappen achter elkaar aanmaken. 
IFotograafgegevens instellen
Gebruik de bijgeleverde software (p.258) om de Exif-gegevens te controleren. 
101PENTX
101PENTX
OK
Nieuwe map maken
Nieuwe map maken
Maakt een nieuwe opslagmap
Maakt een nieuwe opslagmap
met de volgende naam:
met de volgende naam:
Annuleren
Annuleren
Map maken
Map maken
OK
OK
K-30_OPM_DUT.book  Page 247  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM