Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
248
An
de
re in
ste
llin
gen
 wij
zig
en
7
1
Selecteer [Copyrightinformatie] in het [R Instellen 2] menu, 
en druk op de vierwegbesturing (5). 
Het scherm [Copyrightinformatie] wordt weergegeven. 
2
Gebruik de vierwegbesturing (45) 
voor het selecteren van P of O. 
3
Gebruik de vierwegbesturing (23) om [Fotograaf] 
te selecteren en druk op de vierwegbesturing (5). 
Het scherm voor het invoeren van tekst wordt weergegeven. 
4
Voer de tekst in. 
Er kunnen maximaal 32 
alfanumerieke single-
byte tekens en symbolen 
worden ingevoerd. 
P
Copyrightgegevens worden 
niet ingesloten in de Exif. 
(standaardinstelling) 
O
Copyrightgegevens worden 
ingesloten in de Exif. 
MENU
Copyrightinformatie
Copyrightinformatie
Copyrightgeg. insluiten
Copyrightgeg. insluiten
Fotograaf
Fotograaf
Copyrighthouder
Copyrighthouder
Cursor voor
tekstselectie
Cursor voor
tekstinvoer
MENU
OK
Annul.
Annul.
Enter
Enter
Volt.
Volt.
1 teken wissen
1 teken wissen
Fotograaf
Fotograaf
K-30_OPM_DUT.book  Page 248  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM