Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
249
An
de
re in
stell
in
gen
 wij
zig
en
7
Beschikbare bewerkingen
5
Verplaats de cursor voor tekstselectie na het invoeren van 
tekst naar [Volt.] en druk op de 4 knop. 
U keert terug naar het scherm [Copyrightinformatie]. 
6
Gebruik de vierwegbesturing (23) om [Copyrighthouder] en 
voer de tekst in op dezelfde manier als bij [Fotograaf]. 
7
Druk twee keer op de 3 knop. 
Het scherm dat werd weergegeven voordat u het menu-item 
selecteerde, wordt opnieuw weergegeven. 
Door DPOF-instellingen (Digital Print Order Format) toe te voegen aan op 
de SD-geheugenkaart opgeslagen opnamen, kunt u het aantal kopieën 
en of u de datum van de opnamen vooraf wilt afdrukken specificeren, 
en gewone foto-afdrukken bestellen door deze SD-geheugenkaart 
te brengen naar een winkel waar ze foto’s kunnen afdrukken. 
Vierwegbesturing 
(2345)
De cursor voor tekstselectie verplaatsen. 
E-knop aan de achterzijde 
(S)
De cursor voor tekstinvoer verplaatsen. 
m
-knop
Schakelen tussen hoofdletters en kleine 
letters. 
4
-knop
Een met de cursor voor tekstselectie 
geselecteerd teken invoegen op de positie 
van de cursor voor tekstinvoer. 
U
/i-knop
Een teken op de positie van de cursor voor 
tekstinvoer wissen. 
De DPOF-instellingen instellen
• Op RAW-opnamen en video-opnamen kunnen geen DPOF-instellingen 
worden toegepast. 
• U kunt DPOF-instellingen opgeven voor maximaal 999 opnamen. 
K-30_OPM_DUT.book  Page 249  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM