Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
250
An
de
re in
ste
llin
gen
 wij
zig
en
7
1
Druk op de vierwegbesturing (3) in de enkelbeeldweergave 
van de weergavestand. 
Het weergavepalet verschijnt. 
2
Druk op de vierwegbesturing (2345) om r (DPOF) 
te selecteren en druk op de 4 knop. 
Het selectiescherm voor het wijzigen van instellingen wordt 
weergegeven. 
3
Gebruik de vierwegbesturing (23) 
om [Enkel beeld] of [Alle beelden] te 
selecteren en druk op de 4 knop. 
Als u [Alle beelden] heeft geselecteerd, 
ga dan verder met Stap 5.
4
Draai de e-knop aan de voorzijde 
(R) voor het selecteren van een 
beeld. 
5
Kies het aantal exemplaren met de vierwegbesturing (23).
U kunt maximaal 99 exemplaren instellen. 
K
 wordt weergegeven aan de rechterbovenzijde van het scherm voor 
opnamen met DPOF-instellingen. 
Als u de DPOF-instellingen wilt annuleren, stel het aantal exemplaren 
dan in op [00]. 
MENU
OK
OK
OK
Enkel beeld
Enkel beeld
Alle beelden
Alle beelden
MENU
OK
00
00
100-0001
100-0001
INFO
OK
OK
Kopieën
Kopieën
Dat,
Dat,
Dat,
Dat,
K-30_OPM_DUT.book  Page 250  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM