Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
251
An
de
re in
stell
in
gen
 wij
zig
en
7
6
Druk op de M knop voor het selecteren van P of O voor 
het afdrukken van de datum. 
Herhaal de stappen 4 tot en met 6 om DPOF-instellingen in te voeren 
voor andere opnamen. 
7
Druk op de 4 knop. 
De DPOF-instellingen voor de geselecteerde opname of alle opnamen 
worden opgeslagen en de camera keert terug naar enkel beeld 
weergave.
P
De datum wordt niet afgedrukt.
O
De datum wordt afgedrukt.
• Afhankelijk van de printer of de afdrukapparatuur van het fotolab bestaat de 
kans dat de datum niet wordt afgedrukt op de opnamen. 
• Het aantal opgegeven exemplaren voor alle opnamen is van toepassing op 
alle opnamen en de instelling voor een enkel beeld wordt geannuleerd.
K-30_OPM_DUT.book  Page 251  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM