Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
256
Aa
nsl
uite
n op
een
compu
ter
8
Opnamen opslaan op een computer
Voor het instellen van de USB-aansluiting indien de camera aangesloten 
op een computer. 
1
Selecteer [Interface-opties] in het [R Instellen 2] menu, 
en druk op de vierwegbesturing (5). 
Het scherm [Interface-opties] verschijnt.
2
Gebruik de vierwegbesturing (23) voor het selecteren 
van [USB-aansluiting], en druk op de vierwegbesturing (5). 
3
Selecteer [MSC] of [PTP] met de vierwegbesturing (23) 
en druk op de 4 toets. 
Selecteer, tenzij anderszins aangegeven, [MSC].
4
Druk twee keer op de 3 knop. 
Het scherm dat werd weergegeven voordat u het menu-item 
selecteerde, wordt opnieuw weergegeven. 
De instelling voor USB-aansluiting opgeven
MSC
Massaopslag Klasse (standaard instelling)
Een stuurprogramma voor algemene doeleinden voor toestellen die 
als geheugentoestel via USB aangesloten zijn op de computer. 
PTP
Picture Transfer Protocol
Een protocol voor de overdracht van digitale afbeeldingen 
en de besturing van digitale camera’s via USB. 
K-30_OPM_DUT.book  Page 256  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM