Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
260
Aa
nsl
uite
n op
een
compu
ter
8
Informatie over registratie van uw product
Als u even de tijd neemt om de software te registreren, 
kunnen wij u beter van dienst zijn. 
Klik [Product Registration] in het 
scherm van Stap 3 op p.259. 
Er wordt een wereldkaart voor 
productregistratie op internet 
weergegeven. Als de computer 
aangesloten is op het internet, klikt u 
op het weergegeven land of gebied 
en volgt u de instructies om uw 
software te registreren. 
U kunt zich alleen online registreren 
als uw land of regio wordt getoond. 
K-30_OPM_DUT.book  Page 260  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM