Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
264
Werken met de 
flitser
9
*1 Dit kan gebruikt worden als [3. Uitgebreide gevoeligheid] in het [A Pers.instelling 1] menu 
ingesteld is op [Aan].
Met de volgende formule berekent u de effectieve flitsafstand.
Maximale flitsafstand L1 = richtgetal ÷ diafragmawaarde
Minimale flitsafstand L2 = Maximale flitsafstand ÷ 5 *
* De waarde in de bovenstaande formule is een vaste 
waarde die alleen geldt bij gebruik van de ingebouwde 
flitser.
Bij een gevoeligheid van ISO 200 en een diafragmawaarde van F5.6:
L1 = 17 ÷ 5,6 = ca. 3 (m)
L2 = 3 ÷ 5 = ca. 0,6 (m)
De flitser kan dus worden gebruikt op een afstand van ca. 0,6 
tot 3 m.
De ingebouwde flitser in deze camera kan echter niet worden 
gebruikt wanneer de afstand 0,7 meter of minder is. Gebruik van de 
flitser binnen zulke afstand veroorzaakt vignettering in de hoeken 
van de opname, een onevenwichtige lichtverdeling en mogelijk 
overbelichting.
Met de volgende formule berekent u de correcte diafragmawaarde.
Diafragmawaarde F = richtgetal ÷ opnameafstand
Voorbeeld:
Als de gevoeligheid ISO 200 en de opname-afstand 4 m bedraagt:
F = 17 ÷ 4 = ca. 4,2
Wanneer de uitkomst (in bovenstaand voorbeeld 4,2) niet 
beschikbaar is als diafragmawaarde, wordt meestal het 
dichtstbijzijnde lagere getal (in bovenstaand voorbeeld 4,0) 
gebruikt.
Berekenen van de opnameafstand op basis van de 
diafragmawaarde
Berekenen van de diafragmawaarde op basis van 
opnameafstand
K-30_OPM_DUT.book  Page 264  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM