Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
Voordat u de came
ra gaat gebruiken
1
25
 
Statusscherm
De instellingen voor het maken van opnamen terwijl de zoeker getoond wordt. 
(Alle items worden hier voor uitlegdoeleinden weergegeven. In werkelijkheid kan 
er iets anders worden weergegeven.) In werkelijkheid kan er iets anders worden 
weergegeven.) 
* Indicator 3 wordt alleen getoond als de optionele GPS op de camera 
aangesloten en in werking is. (p.294)
Het statusscherm verdwijnt als er binnen 30 seconden geen bedienings-
handeling heeft plaatsgevonden, en zal ook 2 seconden direct na de opname 
verdwijnen. Druk op de knop M als u het scherm weer op wilt roepen. 
1/
2000
1600
5.6
F
+1.0
+1.0
G1A1
G1A1
123/999
123/999
1
2 3
10
11
13
15
21
22
23
27
26
25
24
10
14
10
4 5 6 7 8 9
12
16
18
19
20
10
17
1
Opnamestand (p.91)
2
Belichtingsgeheugen (p.107)
3
GPS-positiebepaling status
4
Aangepaste opname (p.173)
5
HDR-opname (p.167)/Digitaal 
6
Scherpstelstand (p.113)
7
Lichtmeting bij automatische 
belichting (p.108)
8
Shake Reduction (p.129)/
9
Batterijniveau (p.53)
10
Gids voor e-knop aan de voor-/
achterzijde
11
Sluitertijd
12
Diafragmawaarde
13
Gevoeligheid (p.98)
14
Belichtingscorrectie (p.103)/
Belichtingsbracketing (p.104)
15
LW-staafgrafiek
16
Gevoeligheid (p.98)
17
Flitsinstelling (p.74)
18
19
20
Witbalans (p.160)
21
Flitsbelichtingscorrectie (p.76)
22
Fijnafstemming witbalans (p.162)
23
Aantal opnamen tijdens Interval 
Opnamen of Meervoudige 
Belichting
24
Bestandsindeling (p.157)
25
26
27
Aantal opslaanbare foto's/
|
knopgids
K-30_OPM_DUT.book  Page 25  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM