Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
273
Werken met de 
flitser
9
3
Controleer of de externe flitser en de ingebouwde flitser 
volledig zijn opgeladen en maak een opname.
• Als u twee of meer externe flitsers gebruikt en de functie Flitsen met 
contrastregelingssynchronisatie instelt op de externe master-flitser, is de 
verhouding van de flitsintensiteit 2 (master-flitser): 1 (slave-flitsers). Als u de 
externe flitser gebruikt in combinatie met de ingebouwde flitser, is de 
verhouding van de flitsintensiteit 2 (externe flitser): 1 (ingebouwde flitser).
• Wanneer u diverse externe flitsers of een externe flitser in combinatie met de 
ingebouwde flitser gebruikt, wordt P-DDL gebruikt voor de flitserbesturing.
K-30_OPM_DUT.book  Page 273  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM